Fv: Helene Stjerna, Elisabeth Dahlin, Ywonne Wiklund, Nicklas Malmberg, Maria Nilsson

Februari 2020

Årlig mötesplats på Grand Hôtel

Varje år bjuder Tobaksfri Duo in till en årlig mötesplats på Grand Hôtel i Stockholm. Syften med dagen är att samla personer som arbetar och är aktiva vid ämnet tobak och tillsammans dela erfarenheter och inspirera varandra. Dagens program bjöd på spännande föreläsningar från Niclas Malmberg, Helene Stjerna, Elisabeth Dahlin och Maria Nilsson.Från dagen tar vi med oss en djupare försåelse om tobakens negativa konsekvenser på hälsan och inte minst på djur och natur. Tobak i relation till hållbarhetsfrågan är fortfarande ett aktuellt ämne. Tobaksodling bidrar starkt till negativa klimatförändringar och utrotning av djur och växer.

Kunde du inte befinna dig på plats men är intresserad av att veta mer om innehållet är du välkommen att kontakta ywonne.wiklund@regionvasterbotten.se

Tobaksfri duo vill tacka för er som kunde medverka.
Varma Tobaksfri duo hälsningar 
Johanna och Ywonne