Efterlyser nya skolor till stor utvärdering av Tobaksfri duo

Folkhälsomyndigheten har gett Umeå universitet uppdraget att tillsammans med Karolinska institutet genomföra en stor utvärdering av Tobaksfri duo. Rekryteringen av skolor pågår just nu och måste slutföras inom några veckor för att möjliggöra studien. Vi är mycket angelägna om att denna viktiga vetenskapliga utvärdering genomförs. Har er skola funderat på att börja arbeta med metoden?

Umeå universitet tillsammans med Karolinska institutet har av Folkhälsomyndigheten fått uppdraget att göra en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av Tobaksfri duo. Hälften av de skolor som deltar i studien kommer att erbjudas ett fullt interventionsprogram medan de andra skolorna erbjuds en enklare version. Just nu pågår rekryteringen av skolor till studien. För att studien ska kunna genomföras med tillräckligt många skolor, måste rekryteringen vara slutförd senast under april månad.

Vi är mycket angelägna om att metoderna som används i Tobaksfri duo utvärderas vetenskapligt. Om er skola har funderat på metoden Tobaksfri duo och att börja arbeta tobaksförebyggande så hänvisar vi er till forskarna för mer information om deltagandet. Medverkan i studien är bra på många sätt för er skola och verksamhet; ni får utbildning, material och annat stöd för att utveckla arbetet på er skola samtidigt som ni bidrar till en viktig och värdefull kunskapshöjning om hur tobaksbruk kan förebyggas bland ungdomar.

Vi rekommenderar därför alla er som funderat på att arbeta med metoden att kontakta forskarna för mer information.

Maria Nilsson, docent Umeå universitet 
maria.nilsson@umu.se
Elin Arnö, projektsamordnare
elin.arno@ki.se
08-524 801 08