Grand-dagarna 2016: RESPEKT!

När Tobaksfri duo samlade vänner och medarbetare från hela landet under kristallkronorna på Grand Hôtel stod ordet respekt i centrum. Respekt för att unga ska slippa utsättas för tobak, respekt för varandra, respekt för… det blev två dagar fulla av spännande föreläsningar och diskussioner!

Tobaksfri duo har ordnat en nationell mötesplats under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel de senaste 11 åren. Tanken är att alla som jobbar med Tobaksfri duo, oavsett var i landet man bor eller var man jobbar, ska kunna träffas och hjälpa varandra att bli ännu bättre. Många av deltagarna på årets Grand-dagar tyckte också att just mötena var en av höjdpunkterna.

Maya Bergström Wuolo

– Jag har alltid någon ny tanke om något jag ska göra när jag åker härifrån, säger Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg på Norrbottens läns landsting.

Årets deltagare kom från hela landet – från Hässleholm i söder till Luleå i norr. Totalt deltog 45 personer från 26 orter och med många olika yrkesbakgrunder.

Josefin Andersson

– Det är kul att träffa andra som jobbar med samma sak. Jag gillar minglet och chansen att utbyta erfarenheter, säger Josefin Andersson som är kommunikatör på landstinget i Kalmar län och med i projektgruppen för Kalmars arbete med Tobaksfri duo.

Måndagen startade med en introduktion från Ywonne Wiklund, nationellt ansvarig för Tobaksfri duo, och fortsatte med flera inbjudna föreläsare. Bland annat fick deltagarna höra Niklas Odén berätta om satsningen Tobaksfri skoltid NU!, ett projekt som drivs av Non Smoking Generation med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Niklas Odén

– Det viktiga i det här projektet är inte att folk ska sluta med tobak utan att de inte ska börja, säger Niklas.

– Och vi måste visa att vi respekterar ungdomarna genom att ta med dem i arbetet. De ska inte vara vår målgrupp utan våra medaktörer.

En annan av måndagens föreläsningar handlade om ANDT på schemat, som ska vara ett sätt att hjälpa skolor att ta upp ANDT-frågor (alkohol, narkotika, doping, tobak) i undervisningen. Det är ett projekt som drivs av Borlänge kommun och länsstyrelsen i Dalarna. Tanken är att komma bort från problemet att ANDT-frågor bara blir punktinsatser i skolan, t.ex. med en enskild temadag eller inbjuden föreläsare. ANDT på schemat visar hur ANDT kan användas i riktiga uppgifter som ska betygsättas, och förhoppningen är att det ska göra att skolorna arbetar mer med ANDT-frågor.

– Vår önskan är att det här arbetet ska kunna omfatta flera ämnen i skolan, säger Göran Haglind som tillsammans med Margareta Bolmgren var på plats för att berätta om projektet.

Hur arbetet med tobaksfrågan ska utvecklas var något som diskuterades flitigt. En del av deltagarna kom från verksamheter som ännu inte jobbar med Tobaksfri duo, och var där för att hitta inspiration och motivation.

– Vi pratar redan om tobak med årskurs 7, så jag undersöker vilka möjligheter som finns att jobba med Tobaksfri duo hos oss, säger Kajsa Palmblad från folktandvården i Sörmland. 

Alla besökare hade ombetts fundera lite extra kring årets tema, respekt, och det ordet återkom också i måndagens föreläsningar. Carina Hesse Bolin och Tobias Lövgren, som jobbar med Hälsoäventyret i Uppsala, hade följande tolkning:

RESPEKT

– Tobak är ingen lätt nöt att knäcka, men vi är på väg, säger Carina Hesse Bolin.

Under tisdagen var det dags för erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner kring olika frågor. Bland annat diskuterades olika idéer för hur Tobaksfri duo kan utvecklas i framtiden, hur man kan göra ungdomar mer delaktiga i arbetet mot tobak och hur man kan samarbeta mellan olika aktörer i samhället. Många av dem som jobbat länge med Tobaksfri duo kunde också ge tips till de som är nyare om vad som har fungerat bra.

Ett besök från folkhälsominister Gabriel Wikström var också inplanerat under tisdagen, men kort innan blev han tvungen att lämna återbud.

”Jag vet att ni gör ett stort och viktigt arbete i den viktiga uppgiften att få färre unga att bruka tobak”, hälsade folkhälsoministern i ett mejl och beklagade att han inte kunde närvara.

”Jag hoppas på att få möjligheten att få träffa er i andra forum framöver. Jag hoppas att ni har haft en fin dag och att ni känner er stärkta i det viktiga arbete ni gör för en bättre folkhälsa i Sverige.”

Anna Bessö från Folkhälsomyndigheten var på plats och därmed fick deltagarna ändå en uppdatering av vad regeringen gör i tobaksfrågan – bland annat att genomföra EU:s tobaksproduktdirektiv, utreda neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud samt försöka få fler rökfria miljöer.

Det inställda ministerbesöket till trots blev årets Grand-dagar mycket uppskattade av deltagarna, och många kände att de fick med sig ny inspiration och motivation. Ywonne Wiklund sammanfattar dagarna så här:

– Ett stort tack till er alla för den energi och inspiration ni delat med er av, jag hoppas att vi möts här igen under kristallkronorna på Grand Hôtel även nästa år. Lycka till med ert viktiga arbete och kom ihåg att vi i vårt arbete räddar liv, vi är livräddare!

 

Text: Johanna Nordström
Foto: Slim Lidén

Presentationer från årets Grand-dagar