Tobaksfri på Grand Hôtel

Den 8 februari börjar vi firandet av 25 år av tobaksförebyggande arbete.
Temat är hållbar utveckling 

En dag då vi ska dela erfarenheter och inspireras av varandras arbete. Till dagen kommer också elevambassadörer att bjudas in - hör av er om just ni har några ungdomar ni vill ta med till dagen. 

Begränsat antal deltagare, se inbjudan och anmälan till höger.Till dagen kommer fantastiska Parul Sharma, författare och ordförande i regeringens delegation för Sveriges genomförande av målen i Agenda 2030. Parul är idag rektor på The Academy for Human Right Business och har en gedigen bakgrund när det handlar om kontroller av leverantörsled i högriskländer, där hon i sitt arbete stött på både exploatering av människor och miljö. Hon kommer att berätta om riskerna i leverantörskedjorna och behovet av viktiga kontrollsystem.
Parul kommer att prata om tobaksindustrin kopplat till hållbarhetsmålen och industrins påverkan på hållbar konsumtion och utveckling idag.

Foto: Briana Carrion

Vi kommer även att bjuda på underhållning med Tobaksfri duos senaste förebild Natalie Carrion, ung skönsångerska med samiskt ursprung som skriver egen musik. Tillsammans med duktiga gitarristen Jonas Strandgård kommer Natalie till årets Mötesplats på Grand Hôtel. Senast kunde vi se dom uppträda under Musikhjälpen i Umeå.


Maria Nilsson, med dr och forskare kommer att djupdyka i tobaksstragtegierna och tobakspolitiken. Maria har varit med nästan från start i arbetet med Tobaksfri duo fram till 2000 då hon övergick till forskning och Umeå universitet. Maria har idag många hedersvärda uppdrag inom området hälsa och miljö, och har tillsammans med Rosaria Galanti på Karolinska institutet av Folkhälsoinstitutet fått uppdraget att utvärdera Tobaksfri duo, vilket hon också kommer att berätta om.


Helene Stjärna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, kommer direkt från ett studiebesök i Malawi för att dela med sig av sina upplevelser. Vi planerar också för en workshop som handlar just om barnens utsatthet på tobaksfälten, kopplat till Helene, Marias och Paruls föreläsningar