Viktig information angående Utvärderingen av Tobaksfri duo

En utvärdering av Tobaksfri duo pågår till och med 2020. Den genomförs av Umeå universitet och Karolinska institutet och finansieras av Folkhälsomyndigheten. Att studien genomförs är av högsta vikt och för att inte riskera studiens genomförande kommer vi därför under denna period att avstå från att ge stöd till start i några nya skolor i de län i mellan-Sverige där studien bedrivs.

Alla län och kommuner som idag ingår i Region Västerbottens nätverk och bedriver Tobaksfri duo ingår inte i ovannämnda studie. De regioner i landet som "köpt" in konceptet fortsätter arbeta som tidigare, vilket innebär att de kan etablera metoden i fler skolor i sina områden. Tobaksfri duo är varumärkesskyddat som en kvalitetssäkring för att förhindra att varianter av metoden etablerar sig, alla som arbetar med Tobaksfri duo har ett avtal med Region Västerbotten som ansvarar för metoden.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta: ywonne,wiklund@regionvasterbotten.se