Kontakt

Estera Jurgutyté

Samordnare för Tobaksfri Duo Åland

Folkhälsan på Åland

Styrmansgatan 10

AX-22100 Mariehamn

tobaksfriduo@folkhalsan.ax

+358 457 34 55 120