Kontakt

   Irene Häger

   Samordnare för Tobaksfri Duo Åland

   Folkhälsan på Åland

   Styrmansgatan 10

   AX-22100 Mariehamn

   tobaksfriduo@folkhalsan.ax

   +358 457 34 55 120