Kick-off för Tobaksfri Duo på Åland

Hösten 2016 startade Tobaksfri Duo på Åland med en kick-off där samtliga elever i årskurs 6 i Mariehamns skolor deltog.

Under tre dagar erbjöds sexorna i de deltagande skolorna diskussioner om hälsa och tobak, samarbetsövningar och uteaktiviteter på Gregersö lägergård. Förutom de drivande samarbetsparterna Tobakskampen, ÅHS, Vårt Hjärta och Vision Nolltolerans, Folkhälsan som höll i dagarna besöktes kick-offen av polis, social- och hälsovårdsministern och lokal media. 

Hösten 2017, när flera nya skolor gått med i projektet, kommer introduktionen till Tobaksfri Duo att ske genom klassbesök med övningar, diskussioner och information för deltagande klasser.