Välkommen på Höstdiscobowling!

Du som är Tobaksfri Duo-medlem:
Välkommen till discobowling på höstlovet!

Fredagen den 19 oktober kl. 12:00-15:00 ordnar vi discobowling i Bowlinghallen på Idrottsgården. Hallen är reserverad bara för medlemmarna. Vi bjuder på fika!
Anmäl dig och ev. allergier senast den 15 oktober till tobaksfriduo@folkhalsan.ax, fb@tobaksfriduo.ax eller per sms 0457 3455 120.
Fri entré mot uppvisande av ditt medlemskort i Tobaksfri Duo! Vi ses!