Tobaksfri dag på Ede skola

Tisdagen den 26 april var eleverna på Ede skola i Delsbo med på en dag full av olika aktiviteter, med fokus på tobak men även andra teman som grupptryck, normer och lite teknik.

Flera av eleverna har tyckt att dagen var ett bra sätt för lite mer integration på skolan då man får blandas med andra elever från olika klasser som man kanske aldrig pratat med förut.

Dagen inleddes med en snabb information om dagens program, sedan fick man hitta till sin grupp. När grupperna var redo fick de gå till sitt pass.

På bildpasset fick eleverna utveckla en logga eller en symbol mot tobak. Det var idén som var viktig, inte hur bra man tecknar.

 bildpass

På fritidsgården presenterade fritidsledarna sig, och välkomnade grupperna till passet. De tog upp regler kring tobak på fritidsgården, hur fritidsledarna jobbar på ungdomarnas fritid samt vad deras uppdrag är. Den sista gemensam aktiviteten var att fylla i en enkät om tobak och fritid.

pratar

I skolans kafeteria pågick olika övningar. En av dem var att man tog ställning till olika påståenden genom att ställa sig på olika platser. Ett exempel på ett påstående som togs upp är “Flickor utvecklas snabbare än killar” eller “är det okej att vara elak mot någon så länge man säger "jag skojade bara"?”.

Heta stolen är en av övningarna som togs upp på filmpasset, där man får argumentera för och emot påståenden om rökning. Film som inspiration till diskussion.

Mellan två av passen fick eleverna gå en tipspromenad där man får gå runt i Delsbo och skanna QR-koder och svara på olika frågor. QR-koderna satt på olika platser, som fanns markerade på en karta som man fick vid starten.

Vi har intervjuat några av eleverna under dagen för att kolla vad de tyckte om dagen och idén.

Liv Jonsdotter från årskurs 7 tyckte att bildpasset var bäst och att dagen var väldigt bra organiserad.

Emma-Louise Jonsson från årskurs 7 tyckte att dagen var bra och att det har varit extra roligt med integration under dagen. Enligt henne var bildpasset var bäst. Hon ville ha aktivetsdagar oftare med stort elevinflytande.

Sofia Sandin från årskurs 8 tycker att det har varit kul. Enligt henne har alla aktiviteterna varit ungefär lika bra.

Generellt sett har hela dagen varit ett lyckat evenemang som verkligen är värt en skoldag.