Varför röker eller snusar du inte?

Andreas, Mattias, Lynn, Joel och Jonas går i nian på Alftaskolan i Ovanåker och är med i Tobaksfri duo. Ingen av dem
använder alltså tobak och vi frågade varför?