Maya Bergström Wuolo

Folkhälsostrateg med länsansvar över Tobaksfri duo Norrbotten

Region Norrbotten
Folkhälsocentrum
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå

E-post: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se
Tel: 0920 - 284 934
Mobil: 072 - 520 44 93

 

Charlotte Hansson

Länsansvar över Folktandvårdens arbete med Tobaksfri duo i Norrbotten

Samhällsodontologin
Region Norrbotten
Robertviksgatan 7 
971 89 Luleå

E-post: charlotte.hansson@norrbotten.se
Tel: 0920-28 42 82

 

Malin Svedjeholm 

Tobaksfri Duo coach, kontakta för beställning av material, klassbesök eller vid frågor och funderingar kring metoden.

Region Norrbotten
Folkhälsocentrum
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå

E-post: malin.svedjeholm@norrbotten.se
Mobil: 076-134 49 10

 

Maya Bergström Wuolo jobbar som länssamordnare i Norrbotten