Försäkran 2018

Under våren är det dags att registrera försäkran, gärna i samband med ditt utvecklingssamtal på skolan. Alla är vinnare genom en tobaksfri livsstil!

Varje år får du som  är medlem i Tobaksfri duo skriva på en Försäkran om att du har varit tobaksfri under året. Försäkran fylls i och följs upp tillsammans med din duopartner eller målsman under vårens utvecklingssamtal på skolan. Detta blir sedan din lottsedel till att vinna priser från nationellt håll och lokalt i Östergötland.

Utvecklingsamtalet under året är ett unikt tillfälle att följa upp tobaksbruket hos ALLA elever -  stärka dem som är tobaksfria och erbjuda stöd till dem som använder tobak. Utvecklingsamtalen sker vid olika tillfällen i länet. 

Det går även bra att fylla i försäkran hemma tillsammans med din tobaksfri duopartner om skolan inte har möjlighet under utvecklingssamtalet. 

Sista dag för registrering är den 20 maj 2018.