Försäkran 2017

Alla är vinnare genom en tobaksfri livsstil!

Varje år får du som  är medlem i Tobaksfri duo skriva på en Försäkran om att du har varit tobaksfri under året. Försäkran fylls i och följs upp tillsammans med din duopartner eller målsman under vårens utvecklingssamtal på skolan. Detta blir sedan din lottsedel till att vinna priser från nationellt håll och lokalt i Östergötland.

Utvecklingsamtalet under året är ett unikt tillfälle att följa upp tobaksbruket hos ALLA elever -  stärka dem som är tobaksfria och erbjuda stöd till dem som använder tobak. Utvecklingsamtalen sker vid olika tillfällen i länet. Elever i Finspång fyller i försäkran  tidig vår och Linköping under april/maj.