Åtta nya skolor i Östergötland

– Vi bildade en arbetsgrupp hösten 2014, berättar projektledare Emma Hjälte och samordnare Lina Jarledal Blom. Ett halvår senare hölls en inspirationsdag för rektorer, elevvårdspersonal, folktandvården och tjänstemän i Linköping.

Nu är åtta skolor med! Deltagande skolor har fått stöd i att se sina styrkor och utvecklingsmöjligheter i sitt arbete i tobaksfrågan. Eleverna har fått introduktionsbesök av Folktandvården. Kontraktskrivningen är i full gång och skolornas arbetsgrupper jobbar med elevambassadörerna för att finna lokala aktiviteter på de enskilda skolorna. Utöver detta kan deltagande skolor och elever delta i aktivitetsåret.

 

Under våren 2016 erbjuder vi fler kommuner att delta på inspirationsdagen för att sedan under höstterminen 2016 starta upp nya skolor och elever.