Tobaksfria dagen 31 MAJ

Det var olika aktiviteter ute på skolorna i länet. Bland annat hölls det tipspromenader och det visades tobaksutställningar. Några skolor passade även på att dela ut priserna från vårens Försäkran.

Skolorna delar med sig:

Björkö Fria Gymnasium uppmärksammade dagen genom att utmana alla rökare/snusare att under dagen hålla sig tobaksfria! Där med kunde de vara med i en utlottning av priser från skolan.

Under våren hade skolan även en designtävling "att måla en vägg med tobaksfri-budskap". Den vann Gustaf Bodemar Lindgren i ESSAN14! Grattis Gustaf och vi hoppas att ni kan se hans vinnande förslag på skolans facebook och instagram.