Tokarpskolan bland vågorna!

7A vid Malmslätskolan-Tokarp lyckades att få hela klassen att skriva kontrakt. Detta firade de med en eftermiddag med bad och skratt vid simhallen. Tack MEDELY för att ni sponsrar tobaksfria ungdomar.