Tobaksfria veckan, v 47

Vid Tekniska verkens kraftvärmeverk vid resecentrum i Linköping pågick en reklamkampanj under tobaksfria veckan.

Tack för att ni är med och uppmuntrar en tobaksfrigeneration.

Linköping i vintermörkret