Elevambassadören är vår tobaksfria förebild och länk ut till eleverna i skolan. De är medaktörer i arbetet mot en tobaksfri skola. De kan hjälpa till vid kontraktskrivning och inspirera andra elever och vuxna. Varje höst bjuds de in för en eftermiddag för att ta del av fördjupad tobakskunskap och inspiration som kan spridas ut i klasserna. De kan förmedla nyhetsbreven, aktuella tävlingar och hjälpa till att dela ut vinster. Ofta ingår de i skolans arbetsgrupp där de kan vara med och påverka lokala skolaktiviteter.

 

Har din klass eller skola ännu inte någon elevamassadör kan ni anmälla intresse till skolans kontaktperson.