Tävla om ett besök på Prison Island i Linköping!

Årets hösttävling riktar sig till alla klasser som är med i Tobaksfri duo. Bland de klasser som har minst 80% kontraktskrivande elever lottar vi ut ett besök på Prison Island i Linköping (vinnarna ansvarar själva för transport).

Meddela skolans kontaktperson om ert deltagande senast under jullovet. Lottningen kommer att ske efter årsskiftet.

Ni som har varit med i utlottningen tidigare år - ta chansen att peppa era klasskompisar till fortsatt tobaksfrihet!