Tobaksfria coachen

Kontakta coachen för att boka in klassbesök med föreläsningar om tobak eller andra Tobaksfri duo aktiviteter. Coachen ansvarar även för innehåll i Tobaksfri duos sociala medier, Facebook och Instagram.Boka in coachen för ett klassbesök på er skola. 
Coachen skräddarsyr en föreläsning just era elever utifrån särskilda önskemål.Den mobila plattformen är ett nytt koncept hos Tobaksfri duo.
Detta koncept innebär ett besök av coachen på er skola som möter eleverna med aktiviteter och information. 

 

Johanna Lindberg
Folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting
E-post: johanna.p.lindberg@vll.se
Coachmobilen: 072-718 72 13