Tipsrunda och utlottningar i Norsjö

När Norsjöskolan skulle samla in Försäkran passade de på att göra något speciellt – tipsrunda och egna utlottningar!

tipsrunda

För att göra något speciellt inför Tobaksfri duos stora vårutlottning arrangerade elevrepresentanterna i Norsjö en förmiddag då de turades om att jobba i elevkaféet C-koppen och samtidigt ta emot Försäkran. Dessutom hade några av representanterna satt ihop en tipsrunda med 10 frågor om tobak, som eleverna i 6-9:an kunde gå under någon av sina raster. Ett antal priser delades ut till flest rätta svar på tipsfrågorna. Elevrepresentanterna fick sen under mentorstid gå igenom de rätta svaren på tipsfrågorna för sina klasskamrater. Några klasser tittade också på filmen MADE IN THE USA: Child Labor & Tobacco.

tipsrunda2

Veckan efter gjordes en lokal utlottning av priser bland inlämnade Försäkran innan de skickades till Umeå för den stora vårutlottningen. Priser var profilprodukter från Tobaksfri duo samt bio- och hockeybiljetter.