"Det behövs en omvaccination"

Satsningen på Tobaksfri duo G är igång i Västerbotten – först på NTI-gymnasiet i Umeå och nu på Liljaskolan i Vännäs.

Tobaksfri duo G är gymnasiets motsvarighet till Tobaksfri duo. Det finns många likheter, men också några viktiga skillnader. Den viktigaste är att man nu inte skriver kontrakt med en vuxen utan nu kan välja att skriva tillsammans med en kompis. Man väljer också själv hur länge kontraktet ska gälla – ett år, två år eller hela gymnasietiden. Men precis som i Tobaksfri duo i grundskolan lovar man att inte använda tobak eller andra rökprodukter, och får ett medlemskort kopplat till förmåner.

Under höstterminen 2016 blev NTI-gymnasiet i Umeå första skolan att införa Tobaksfri duo G. I januari 2017 var det dags för Liljaskolan i Vännäs, där drygt 30% av eleverna i årskurs 1 valde att skriva kontrakt. Tobaksfri duo var på plats under två dagar för att peppa och stötta i beslutet att vara, eller bli, tobaksfri.

– Mottagandet från eleverna var över förväntan. De lyssnade intresserat, och det kändes verkligen som att de tog till sig det positiva med att vara tobaksfri med tanke på framtiden och när man till exempel söker jobb, säger Ywonne Wiklund som är länsansvarig för Tobaksfri duo.

– Allra först träffade vi elevkåren, och de var också väldigt positiva till Tobaksfri duo G. Och att så många av lärarna var med under informationspassen var väldigt bra, eftersom det ger dem en möjlighet att fortsätta arbetet.

"Det behövs en insats"
I Västerbotten har landstinget och skolorna jobbat med Tobaksfri duo i många år, men bara fram till årskurs 9. Det har länge funnits ett behov av att göra en insats på gymnasiet, menar Ywonne Wiklund.

– Det är få som börjar använda tobak efter 18 års ålder, men mellan årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet ökar tobaksbruket. Därför är det viktigt att fortsätta jobba förebyggande under gymnasietiden. Det behövs en omvaccination, säger Ywonne Wiklund.

– Sedan är det efterfrågat av eleverna också. Om jag frågar om de har varit med i Tobaksfri duo tidigare säger vissa att de fortfarande är med!

Viktigt stärka självkänslan
Gymnasietiden är en viktig tid i livet, menar Ywonne Wiklund. Det händer mycket och man upplever både härliga och jobbiga saker. Under informationspassen på Liljaskolan var ett viktigt fokus att försöka stärka elevernas självkänsla, så att de blir mer bekväma med att fatta viktiga beslut.

– Vi försökte verkligen trycka på hur viktigt det är att man kan vara nöjd med den man är, oavsett vad som händer, säger hon.

Vad händer framöver med Tobaksfri duo G?
– Under våren ska vi tillbaka till NTI-gymnasiet för att erbjuda deras elever i årskurs 2 att skriva kontrakt, säger Ywonne Wiklund.

– Sedan kommer vi också att ha en Vårutlottning speciellt för gymnasieeleverna!