Bli elevambassadör

Som medlem i Tobaksfri duo kan du bli en elevambassadör.

Du som är medlem i Tobaksfri duo kan bli elevambassadör för Tobaksfri duo. Att vara elevambassadör kan innebära att du får ta del av särskilda aktiviteter riktade till skolornas elevambassadörer och det enda krav som ställs på dig är att du är en god tobaksfri förebild för andra kamrater. 

Alla skolor slutna till Tobaksfri duo i Västerbotten får varje höst en årlig inbjudan till ambassadörsdagar för nya såsom gamla ambassadörer i Lycksele, Skellefteå eller Umeå. Syftet med ambassadörsdagarna är att tillsammans ha en rolig dag där vi kan ventilera och inspirera varandra till hur vi kan driva vidare arbetet med Tobaksfri duo ute på skolorna.

Vill du bli ambassadör eller veta mer?
Vänligen ta kontakt med ansvarig lärare för Tobakfri duo på din skola! 

Tilda, Matilda, Agnes, Alfred och Elvira är elevambassadörer vid Kanalskolan i Skellefteå (se bild upp).
Under deras tid som elevambassadörer samlade de bland annat ihop 10 000 kronor till Musikhjälpen i Umeå, de har tagit emot stipendium och fått ta del av resor i anslutning till Tobaksfri duo-arbetet. Inte minst har de drivit sitt egna instagramkonto ”Tobaksfria__kanal” där de sprider budskapet om att förbli tobaksfri. 

Tvivla inte att bli ambassadör du också