Vill du veta mer om Tobaksfri duo (TD)?

- Kontakta gärna oss på Landstinget Västernorrland!

Albin Dahlström, Processledare TD                                         

Folkhälsoenheten                   

Tel 0611-800 45 

per-albin.dahlstrom@rvn.se

        

Här kan du läsa mer om landstingets arbete med Tobaksfri duo och folkhälsa:

http://www.lvn.se/Vard-o-halsa/Fakta-och-rad/Landstingets-folkhalsoarbete/Tobak/Tobaksfri-vardag-for-ungdomar/