Kontrakt

Hösten 2016 uppdaterades kontraktet till att även innehålla e-cigaretter och vattenpipa (läs mer om riskerna här), samt att nu endast finnas i en version utan svart bakgrund.

Kontraktet, som finns på olika språk, skrivs mellan eleven och en tobaksfri vuxen (över 18 år), eller med en vuxen som slutar för att bilda duo med sitt barn, exempelvis en förälder, ett syskon, en mormor, en faster, en kompis förälder, en lärare, en föreningsledare. En person som kan ta ansvaret att följa upp och stötta eleven helt enkelt. Kontraktet är det viktiga beviset på beslutet att vara tobaksfri och underlag till medlemskapet i Tobaksfri Duo. Kontraktet skrivs i två exemplar, ett som eleven behåller och ett som skickas till oss på Tobaksfri Duo.

Att samla elever och föräldrar till ett gemensamt kontraktskrivningstillfälle är det bästa, då det stärker den tobaksfria normen. Gör något trevligt av aktiviteten, som inte behöver ta mer än 30 - 60 minuter, men som fortfarande förhöjer stunden och gör den till något speciellt. Alternativt skickas kontraktet hem med eleven tillsammans med informationsfoldern om att den viktiga kontraktskrivningsceremonin bör genomföras hemma vid köksbordet. 

Förstärk att detta är en viktig och högtidlig ceremoni då ett kanske livsavgörande beslut fattas. Varje år förnyas sedan löftet genom en Försäkran.

Nytt kontrakt (2019) finns här