Kontrakt

Hösten 2016 uppdaterades kontraktet till att även innehålla e-cigaretter och vattenpipa, samt att nu endast finnas i en version utan svart bakgrund.

Kontraktet som finns på olika språk, skrivs i två exemplar, mellan eleven och en tobaksfri vuxen (över 18 år), med en tobaksfri förälder, eller med en förälder som slutar för att bilda duo med sitt barn, ett syskon, en mormor, en faster, en kompis förälder, en lärare, en ledare. Kontraktet är det viktiga beviset på beslutet att vara tobaksfri och underlag till medlemsskapet i Tobaksfri Duo. Eleven ska behålla ett exemplar av kontraktet.

Att samla elever och föräldrar till ett gemensamt kontraktskrivningstillfälle är det bästa, då det stärker den tobaksfria normen. Gör något trevligt av aktiviteten, som inte behöver ta mer än 30 - 60 minuter. Alternativt skickas kontraktet hem med eleven tillsammans med informationsfoldern om den viktiga kontraktskrivningscermonin ska genomföras hemma vid köksbordet. 

Förstärk att detta är en viktig och högtidlig cermoni då ett kanske livsavgörande beslut fattas. Varje år förnyas sedan löftet genom Försäkran.