Affisch - tobaksfria dagen

Inför tobaksfria dagen 2018 har vi tagit fram en affisch på svenska för att lyfta årets tema. Utöver denna finns också engelska versioner som WHO har tagit fram.

Vår affisch: Print / Screen

WHO:s affisch: Print


Vykort

2018 är valår, och då vill vi sprida vårt budskap om vikten av ett tobaksfritt samhälle. För att nå fram har vi tagit fram vykort som kan skickas till utvalda politiker som går bra att ladda ner och skriva ut eller använda.

Vykort 1 (Print / Screen)

Vykort 2 (Print / Screen)

Vykort 3 (Print / Screen)


Jubileumslogotyper

Under 2018 firar vi 25 år! Det gör vi också med nya logotyper som går bra att ladda hem och använda.

Ladda hem 25 års logotyper (Print)
Ladda hem 25 års logotyper (Screen)

Informationsbilder