FÖRSÄKRAN

Nationell utlottning för dig som är medlem i Tobaksfri duo och bor ute i landet och på Åland.

Fyll i Försäkran före 5 juni som är ett bevis och intyg på att du är och har varit tobaksfri under det året. Det ger dig möjlighet att delta i vårens utlottning av profilmaterial från Tobaksfri duo.
Flera län har egna utlottningar, t ex Östergötland, Norrbotten och Västerbotten. För att delta i dessa utlottningar fyller du i Försäkran på deras länssidor.

Lycka till!