Vårutlottning 2023

Nu är våren på vår tröskel. Som vanligt tycs det som att dagarna går lite extra snabbt när solen värmer bort snön. Tyvärr kommer en massa skräp och smuts fram innan det regnar bort eller sopas bort. Fortfarande består väldigt mycket skräp i tätort(omkring 75%) av tobak och nikotinrelaterade produkter. Men det kan vi tillsammans förändra!

Vi fortsätter att tillsammans arbeta för en nikotinfri generation. Det kan kännas lite motigt vissa dagar då det tycks komma nya nikotinprodukter i en aldrig sinande ström. Men vi får tillsammans se till att fortsätta arbetet med kunskap och erbjudande av bättre vägar.

Det är snart dags för vårutlottning. I år vill vi ha försäkran digitalt och senast den 25 maj. Lottningen görs den 29 maj.