Tobaksfria dagen 31 maj

Den 31 maj uppmärksammas varje år Tobaksfria dagen. Årets tema är att hjälpa människor att sluta med tobak.

I slutet på maj uppmärksammas Tobaksfria dagen.
Internationellt lanserar Världshälsoorganisationen (WHO) kampanjen "Commit to Quit" inför årsdagen. Kampanjen ska fortgå under ett år och syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att sluta med tobak! Internationellt genomförs kampanjen #lagarförallabarnsframtid. Precis som WHO´s kampanj är årets fokus/tema att hjälpa personer att sluta med tobak. 

Klicka på länken för att se en filmer kopplat till årets tema på Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=7Zco3wNGSlI


Med sikte på ett tobaksfritt samhälle | Tobaksfakta Oberoende tankesmedja