Statistik

Nedanför kan du ladda ner aktuell statistik för din kommun. Diagrammen visar totalt antal skrivna kontrakt och inlämnade försäkran i Norrbotten samt antal skrivna kontrakt och andel (%) elever som valde att skriva kontrakt efter att ha deltagit vid klassbesök för varje kommun.