Om Tobaksfri duo

Vi har lång erfarenhet av hur man kan förebygga tobaksbruk. Varje år deltar flera tusen ungdomar och deras vuxenpartner i Tobaksfri duo. Kontakta oss om ni är intresserade av att arbeta med metoden!

Tobaksfri duo är ett tobaksförebyggande program som startade i Västerbotten 1993. De första kontrakten skrevs på Skytteanska skolan i Tärnaby och på Hembergsskolan i Vilhelmina. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i alla kommuner i Västerbotten – totalt i ett 80-tal kommuner runt om i landet, samt på många skolor på Åland.

Metodens kärna är det tobaksfria avtalet, som innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria – för att tillsammans på bästa sätt stötta varandra. 

En första introduktion i klass 5 eller 6

Metoden introduceras i klass 5 eller 6 genom ett klassbesök som genomförs av specialutbildad personal från Folktandvården, kommunen eller skolan själv. I Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Kalmar, Gävleborg, Västra Götaland och Östergötland drivs arbetet av regionen och Folktandvården. I andra län kan det vara kommunens drogförebyggare, skolans personal eller andra intiativ som t ex Hälsoäventyret i Region Uppsala som driver arbetet.

Under de introducerande klassbesöken får eleverna information om tobakens skadeverkningar på hälsa och miljö, kombinerat med övningar och aktiviteter för att stärka självkänslan och den tobaksfria normen. I samband med besöket uppmuntrar vi skolorna att på olika sätt fortsätta arbeta med tobaksfrågan. Det kan handla om tobaksindustrins oetiska arbetssätt, barnarbete, klimatpåverkan och miljöförstöring. 

Till denna del av arbetet finns lektionsunderlag med bilder, pratmanus och övningar samt en Handledning. All personal som arbetar med metoden får dessutom tillgång till en mängd materal via ett lås på hemsidan. Handledningen är kostnadsfri och finns att beställa i shopen.

Föräldrar och alla viktiga vuxna runt barnen kan ta del av information om metoden här på hemsidan, via informationsfoldern, på föräldramöten eller via skolans hemsida. Informationsfolder och kontrakt finns översatt till flera språk, dessa är tillgängliga via skolans kontaktpersoner.

En elev och en vuxen skriver ett tobaksfritt avtal/kontrakt

I samband med det introducerande klassbesöket erbjuds eleverna att bilda en Tobaksfri duo tillsammans med en vuxenpartner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – som ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare. Viktigt är att det är en person som känner ansvar för att stödja barnet till fortsatt tobaksfrihet. 

Bonus: Vuxna slutar ”på köpet”

Under åren har vi sett många tobaksbrukande föräldrar som tycker att Tobaksfri duo och kontraktsskrivningen är en viktig anledning och motivation till att själva sluta använda tobak. Oavsett om en förälder eller vårdnadshavare själv använder tobak, vill de att deras barn ska förbli tobaksfria. 

Försäkran

Det tobaksfria avtalet/kontraktet gäller till skolavslutningen i klass 9 och följs årligen upp varje år via en Försäkran, där båda i duon intygae att de varit tobaksfria under året som gått. 

Försäkran delas ut och samlas in av skolan för att skickas in till Tobaksfri duo centralt. Eller så fyller duon i den digitala Försäkran här på hemsidan, detta sker oftast i april - maj månad. 
Försäkran blir till en lottsedel i ett stort Vårlotteri, med många fina priser. 

NYHET! Nu finns även Försäkran digitalt på hemsidan, vilket underlättar hanteringen både för skolan och duon.

Om den vuxne bryter kontraktet får eleven välja en ny partner. Om eleven skulle bryta kontraktet finns olika sätt att följa upp detta. Skolan lokalt bestämmer vilka regler som gäller.

  Framsida handledningen     Handledningen – ett bra stöd i arbetet!                                   

För lärare och alla som arbetar med Tobaksfri duo finns en utförlig Handledning, med tydlig information om metoden och med många tips och idéer på aktiviteter, övningar och arbetssätt. Dessutom finns lektionsförslag inom olika områden som Barnrättslagen till Tobaksindustrins miljöpåverkan som stöd i det tobaksförebyggande arbetet.

Metoden är vetenskapligt utvärderad

Metoden är vetenskapligt utvärderad med flera artiklar i en tidigare avhandling. Länk till hela avhandlingen av Maria Nilsson. Dessutom finns två vetenskapliga artiklar här och här som visar på resultat av metoden.

Dessutom pågår en stor flerårig effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av metoden som beräknas vara klar 2022. Den genomförs av forskare på Karolinska institutet och Umeå universitet på beställning av Folkhälsomyndigheten.

 

 

Vid problem på hemsidan kontakta Moln8 digital marknadsföring och webbdesign