Här kommer några förslag på sidor med fakta om tobak och fördelarna med att vara tobaksfri.

A non smoking generation – Föräldrar och skola

www.nonsmoking.se/skola-foraldrar/skola/

www.nonsmoking.se/skola-foraldrar/foraldrar/

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning

www.can.se

Drugsmart.se en ”dottersida” till CAN.se innehåller mycket och aktuell information

www.drugsmart.com/fakta/tobak/

www.drugsmart.com/faq/varfor-roker-man-om-man-vet-att-det-ar-farligt/

Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

Unga drogförebyggare är ett ungdomsförbund som arbetar drogförebyggande. De som skrivit på kontrakt (som Tobaksfri duo) kan bilda en lokal klubb/ett drogförebyggande råd.

http://ungadrogforebyggare.se/

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se/nyheter/

Tobaksbarn.se – tobak och barnarbete

http://tobaksbarn.se/#ungdomar

Tobaksfakta är är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 18 medlemsorganisationer

www.tobaksfakta.se

http://tobaksfakta.se/tag/filmrokning/

Ungdomsmottagningen på nätet. Har gjort appen Fimpaaa! för dig som är ung och vill sluta röka

www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Rokning/Fakta-om-rokning/