Här kommer några förslag på sidor med fakta om tobak och fördelarna med att vara tobaksfri.

1177.se - Vårdguiden har information om rökning och snusning. Där finns också en film om Tobaksfri duo!

https://www.1177.se/Vasternorrland/liv--halsa/tobak-och-alkohol/

A non smoking generation – Material för föräldrar och skola

https://nonsmoking.se/stod-och-rad/foraldramaterial/

https://tobaksfriskoltid.nu/

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

www.can.se

Drugsmart.se en ”dottersida” till CAN.se innehåller mycket och aktuell information om alkohol, tobak och droger

www.drugsmart.com/fakta/tobak/

www.drugsmart.com/faq/varfor-roker-man-om-man-vet-att-det-ar-farligt/

Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se

Unga drogförebyggare är ett ungdomsförbund som arbetar drogförebyggande. De som skrivit på kontrakt (som Tobaksfri duo) kan bilda en lokal klubb/ett drogförebyggande råd

http://ungadrogforebyggare.se/

Tobaksbarn.se – tobak och barnarbete

http://tobaksbarn.se/#ungdomar

Tobaksfakta är är en ideell förening som arbetar på uppdrag av 17 medlemsorganisationer

www.tobaksfakta.se

Umo.se - Ungdomsmottagningen på nätet har bland annat fakta om rökning och snusning och hur man kan sluta

https://www.umo.se/tobak-alkohol-droger/