Vårgårda

I Vårgårda får elever som deltar i Tobaksfri Duo en liten gåva när det teckar kontrakt samt möjlighet att delta i utlottningar som anordnas lokalt. Medlemmar i Vårgårda kan alltid delta i de utlottningar som arrangeras av Tobaksfri Duo centralt, försäkran blir en lottsedel på våren.

Håll även utkik på Tobaksfri duoshemsidan och Instrgram där det ofta är tävlingar och utlottningar du kan delta i.