Digitalt kontrakt

Nu kan ni teckna det tobaksfria kontraktet digitalt. Det skrivs vid ett tillfälle, oftast i klass 5 eller 6, men kan skrivas under hela grundskolan och gäller till skolavslutningen i klass 9. Avtalet skrivs tillsammans med en tobaksfri vuxen, ofta en förälder eller vårdnadshavare, kan också vara t ex en släkting, vän, granne, lärare som är över 18 år.

Den vuxne i duon är viktig för att ni tillsammans på bästa sätt ska stötta varandra till tobaksfrihet. Med betydelse för den egna hälsan, ekonomin och framtiden, men också för miljö och klimat.

Kontraktet kan sparas och skrivas ut, som ett bevis på ert viktiga beslut.

 Det digitala kontraktet är ett alternativ till det i papper som tillhandahålls av skolan eller de som ansvarar för kontraktskrivningen på er skola. De digitala kontraktet sorteras skolvis och lista på alla som tecknat kontrakt skickas till skolans kontaktperson.

Varje vår under grundskolan erbjuds ni som en årlig uppföljning av det tobaksfria avtalet skriva under en Försäkran, som ofta är kopplade till ett Vårlotteri. Finns också digitalt här på hemsidan.