Kom ihåg att lämna in försäkran!

Nu är det hög tid att lämna in din försäkran för att delta i Vårlotteriet i samband med tobaksfriadagen i maj!

I samband med Tobaksfria dagen 31a maj 2021 ordnar Tobaksfri Duo Åland det årliga Vårlotteriet. Årets tema på tobaksfria dagen är "commit to quit" ett tema som är högaktuellt i år med tanke på att rökare löper större risk för att drabbas av allvarlig Covid 19-infektion.  

I vårt vårlotteri lottar vi ut en mängd fina priser. Alla våra nya medlemmar som gick med i Tobaksfri Duo under höstterminen 2020 är automatiskt med i lotteriet och för våra gamla medlemmar gäller det att lämna in försäkran för att vara med i lotteriet. Försäkran är ett intyg över att du och din duo-partner varit tobaksfria under året som har gått, du lämnar enkelt in den digitalt här: https://tobaksfri.se/lan/aland/forsakran 
Lämna in din försäkran senast 23 maj!