Kom ihåg att lämna in försäkran!

Kom ihåg att lämna in din försäkran för att delta i vårlotteriet i samband med tobaksfria dagen i maj!

Tobaksfria dagen, World No Tobacco Day, anordnas av Världshälsoorganisationen (WHO) och infaller den 31 maj varje år. I samband med Tobaksfria dagen ordnar Tobaksfri Duo Åland det årliga vårlotteriet.

Årets tema på tobaksfria dagen är "Vi behöver mat, inte tobak", ett tema som syftar till att öka medvetenheten bland tobaksbönder om alternativ odling såsom hållbara och näringsrika grödor.

I vårt vårlotteri lottar vi ut en mängd fina priser. Alla våra nya medlemmar som gått med i Tobaksfri Duo under HT22-VT23 är automatiskt med i lotteriet och för våra gamla medlemmar gäller det att lämna in försäkran för att vara med i lotteriet. Försäkran är ett intyg över att du och din duo-partner varit tobaksfria under året som har gått. Du lämnar enkelt in den digitalt här: https://tobaksfri.se/lan/aland/forsakran 
Lämna in din försäkran senast 17 maj!