Nya alternativ till klassbesök för årskurs 6!

Under våren kommer alternativa klassbesök för årskurs 6 erbjudas. Skolorna kan själv välja bland tre olika metoder för att göra detta så smidigt som möjligt.

På grund av den rådande pandemin kommer Tobaksfri duo inte kunna besöka årskurs 6 som vanligt under våren. Däremot kommer alternativa klassbesök att erbjudas, där skolorna har möjlighet att välja den metod som passar bäst.

De tre olika varianterna är:

  • Klassen får titta på en inspelad presentationsfilm och jobbar därefter med en liten uppgift kopplat till presentationen direkt i klassrummet.
  • En presentation som sker live via videolänk, som bygger på att skolan har den utrustning som krävs för att kunna utföra presentationen.
  • Läraren håller själv i presentationen för klassen med material från oss.

Oavsett vilken av de tre varianterna som skolan väljer kommer material skickas ut så att alla elever som vill kan skriva kontrakt. När dessa skrivits på ska de återlämnas till mentor eller till skolans kontaktperson för Tobaksfri duo. Då kontraktet är inlämnat ska eleven tillhandahålla sitt medlemskort.

För att veta mer eller boka klassbesök via länk kontakta:
Linnea Westberg
Tandhygienist Folktandvården NUS
linnea.westberg@regionvasterbotten.se