Skolbesök årskurs 7-9 VT24

Tobaksfri Duo Åland, en evidensbaserad kontraktsmetod för tobaksprevention som riktar sig främst till årskurs 6-9 samordnas av Folkhälsan på Åland.

Under våren gör Tobaksfri Duo klassbesök till eleverna i årskurs 7-9 till alla skolor på Åland. Under besöken ges information om tobakens skadeverkningar, själva Tobaksfri Duo-metoden och kontrakt/försäkran delas ut. De som väljer att bli medlemmar får ett personligt medlemskort som de kan använda för att ta del av våra förmåner hos lokala företag, delta i aktiviteter och utlottningar som Tobaksfri Duo ordnar.

Hoppas vi ses och att du skriver på en försäkran eller blir medlem i Tobaksfri Duo om du inte varit det tidigare!