Höstens skolbesök

Nu närmar sig hösten och det börjar bli dags för skolbesök till de nya sjätteklassisterna!

Tobaksfri Duo Åland, en evidensbaserad kontraktsmetod för tobaksprevention som riktar sig främst till årskurs 6-9 samordnas av Folkhälsan på Åland. Under hösten gör Tobaksfri Duo klassbesök till eleverna i årskurs 6 i alla skolor som deltar. Under besöken ges information om tobakens skadeverkningar, själva tobaksfriduo-metoden och kontrakt delas ut. De som väljer att bli medlemmar får ett personligt medlemskort som de kan använda för att ta del av våra förmåner hos lokala företag, delta i aktiviteter och utlottningar som Tobaksfri Duo ordnar.

Hoppas vi ses och att du blir medlem i Tobaksfri Duo!