Skolbesök

Tobaksfri Duo Åland, en evidensbaserad kontraktsmetod för tobaksprevention som riktar sig främst till årskurs 6-9 samordnas av Folkhälsan på Åland.

Under hösten gör Tobaksfri Duo klassbesök till eleverna i årskurs 6 i alla skolor som deltar. Under besöken ges information om tobakens skadeverkningar, själva Tobaksfri Duo-metoden och kontrakt delas ut. De som väljer att bli medlemmar får ett personligt medlemskort som de kan använda för att ta del av våra förmåner hos lokala företag, delta i aktiviteter och utlottningar som Tobaksfri Duo ordnar.

Hoppas vi ses och att du blir medlem i Tobaksfri Duo!