Skriv kontraktet DIGITALT och ladda hem medlemskortet till din telefon

Det tobaksfria kontraktet kan nu tecknas digitalt på webben.

Det skrivs vid ett tillfälle oftast när du går i klass 5 eller 6, och gäller till skolavslutningen i klass 9. Kontraktet tecknas av dig som elev tillsammans med en tobaksfri vuxen, ofta en förälder eller vårdnadshavare, men kan också vara en släkting, vän, lärare eller annan vuxen över 18 år.

När kontraktet är tecknat kan du via en länk i ditt svarsmejl ladda hem ditt medlemskort.

1. Gå in på www.tobaksfri.se
2. Välj länken ”kontrakt”- uppe i högra hörnet
3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas
4. Skicka in