Stark kritik mot Sveriges tobakspolitik i global granskning

Sverige följer inte tobakskonventionens krav på att hålla tobaksindustrin borta från folkhälsopolitiken, enligt rapporten The Global Tobacco Industry Interference Index. Sverige hamnar på plats 53 av 90 undersökta länder, vad gäller följsamhet. Vi är alltså rätt långt ner. Ungas nikotinberoende i Sverige kan kopplas till tobaksindustrins politiska inflytande, enligt rapporten. Vi behöver göra mycket mer för att ger barn och unga entt liv fritt från beroende och följdskador från nikotin och andra droger. Modiga politiska beslut grundade på forskning behöver Sveriges barn nu. läs vidare på www.tobaksfakta.se

Läs hela artikeln här