Under Tobaksfria dagen den 31 maj presenterades vinnarna av tävlingen ”Figge mot barnarbete”, arrangerad av Hälsoäventyret och Länsstyrelsen Uppsala län. Detta är en del av en samlad strategi för att stärka ungas hälsa.

Tävling - Figge mot barnarbete

Under Tobaksfria dagen den 31 maj presenterades vinnarna av tävlingen ”Figge mot barnarbete”, arrangerad av Hälsoäventyret och Länsstyrelsen Uppsala län. Detta är en del av en samlad strategi för att stärka ungas hälsa. Under våren har elever i Uppsala län årskurs 6-9 skapat affischer kopplade till barnarbete på tobaksplantager och barns rättigheter. Nu är de fyra vinnarna utsedda.

Runt om i världen utnyttjas 1,3 miljoner barn under 14 år inom tobaksindustrin. Barnarbete strider mot FN:s barnkonvention och de globala hållbarhetsmålen. Enligt barnkonventionen ska barn skyddas mot arbete som är skadligt eller hindrar skolgång och ha rätt till utbildning, fritid, lek och vila.

Tävlingen ligger till grund för en kampanj under Tobaksfria veckan, vecka 47, där elevernas affischer kommer att användas. Syftet är att öka kunskapen kring barnarbete inom tobaksindustrin och barns rättigheter kopplat till barnkonventionen samt de globala hållbarhetsmålen. Genom att delta i tävlingen har eleverna visat på engagemang i tobaksfrågan och arbetat med flera centrala delar ur kursplanerna för samhällskunskap och bild. Tack vare elevernas engagemang och insats i tävlingen skänks även 5 000 kr till UNICEF för deras arbete med utbildning och alternativ försörjning till barn som arbetar. Kampanjen är också en del i samarbetet för att Uppsala läns skolor ska nå en tobaksfri skoltid.

De vinnande bidragen:

Vibyskolan, årskurs 6, Håbo kommun.

Högåsskolan, årskurs 6, Knivsta kommun.

Aspenskolan, Omega, årskurs 9, Tierps kommun.

Ärentunaskolan, FBK, årskurs 6-9, Uppsala kommun.

De fyra vinnarna har utsetts av en jury bestående av landshövding Göran Enander, regionråd Malena Ranch, ordförande i regionala nätverket för Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025 Margareta Pantzar och Hälsoäventyrets ungdomsråd med elever mellan årskurs 6-9.