Tobaksfria dagen 31 maj

Den 31 maj uppmärksammas Tobaksfria dagen årligen. Årets tema är en utmaningen att sluta med tobak, som vi i ett barnperspektiv utgått ifrån, HJÄLP MIG ATT SÄGA NEJ, om jag inte börjar, slipper jag sluta i framtiden.

Den 31 maj uppmärksammas Tobaksfria dagen i hela världen.
Internationellt lanserar Världshälsoorganisationen (WHO) kampanjen "Commit to Quit" inför årsdagen. Kampanjen ska fortgå under ett år och syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att sluta med tobak! Nationellt passar vi på att lyfta kampanjen #lagarförallabarnsframtid.
Årets affisch som Tobaksfri duo tagit fram utgår från WHO´s tema och har kompletterats med underrubrik: HJÄLP MIG ATT SÄGA NEJ, om jag inte börjar, slipper jag sluta i framtiden.

Klicka på länken för att se kampanjfilmen,
https://www.youtube.com/watch?v=7Zco3wNGSlI


Med sikte på ett tobaksfritt samhälle | Tobaksfakta Oberoende tankesmedja