Tobaksfria veckan 2023 - Det är dags att ta ansvar!

Under sommaren tog Hälsoäventyret i Uppsala emot sommarjobbande ungdomar som under fyra veckor arbetade intensivt med tobaksfrågan. Syftet var att, från ett ungdomsperspektiv, ta fram förslag på vad som behöver göras för att kunna säkerställa barn och ungas rätt till ett tobaks- och nikotinfritt liv.

Arbetet resulterade i en film riktad till politiker och beslutfattare, informationsaffischer om tobaks- och nikotinprodukter samt tips till dig som vuxen. Med hjälp av bland annat metoden screentryck förverkligade ungdomarna sina budskap, från skiss till färdigt tryck.

Inför den Tobaksfria veckan har vi samlat allt du behöver för att arbeta med frågan här!