Digitalt kontrakt

Nu kan ni teckna det tobaksfria avtalet digitalt här på sidan. Kontraktet skrivs vid ett tillfälle av dig oftast när du går i klass 5 eller 6 och gäller till skolavslutningen i klass 9. Avtalet skrivs tillsammans med en tobaksfri vuxen, det är ofta en förälder eller vårdnadshavare. men kan också vara någon annan släkting, vän, granne, lärare som är över 18 år.

Viktigt att det är en vuxen som bryr sig om och att ni tillsammans stöttar varandra till tobaksfrihet. Kontraktet kan förstås skrivas senare under åren i grundskolan om du av någon anledning inte tecknat det tidigare. 


Viktigt är att ni både kan spara ner och skriva ut ert kontrakt, och gärna sätta upp någonstans som ett bevis på att ni bestämt er. Även om detta kontrakt med uppföljning i form av den årliga Försäkran bara gäller till skolavslutningen i klass 9, hoppas vi ditt/ert beslut räcker livet ut. Ett av de viktiga beslut en kan ta för sin hälsa, för miljön, för ekonomin och för framtiden.

Det digitala kontraktet är ett alternativ till det i papper som tillhandahålls av skolan eller de som ansvarar för kontraktskrivningen hos er. De digitala kontraktet sorteras skolvis och lista på alla som tecknat kontrakt skickas till skolans kontaktperson.