Mötesplats Tobaksfri duo på Grand Hôtel

För 13:e året genomfördes Tobaksfri duos Nationell Mötesplats på Grand Hôtel i Stockholm.

En intressant dag med gäster från hela landet och Åland fick vi ta del av aktuella ämnen och föreläsare som Niclas Malmberg vetenskapsjournalist som skrivit rapporten Tobaksindustrins miljöpåverkan för Visir, Maria Nilsson forskare från Umeå universitet, Helen Stjerna NSG och Elisabeth Dahlin barnombudsman. Dagens tema handlade om hållbarhet, miljö och barnens rättigheter utifrån att Barnkonventionen blivit lag.