Kontakta oss

Information om metoden Tobaksfri duo hittar du under fliken Om oss.

Du kanske har andra frågor om till exempel:

  • hur man startar upp arbetet och blir en del av vårt stora nätverk i Sverige
  • vad som gäller när man ingår i nätverket
  • om det kostar något
  • hur man som elev blir medlem
  • hur arbetet fungerar på skolan

Tobaksfri duo nationellt administreras och samordnas av Region Västerbotten.

Ywonne Wiklund
Folkhälsoenheten
Regionens hus
Köksvägen 11, 901 89 Umeå 
E-post: ywonne.wiklund@regionvasterbotten.se

Tel: 090-785 73 91 
Mobil: 070-648 73 15

Ansvarig för Tobaksfri duos sociala medier:
Johanna Lindberg
E-post: johanna.p.lindberg@regionvasterbotten.se
Mobil: 072-718 72 13.