För dig som vill jobba med vår metod
finns mycket material och stöd

Handledningen – ett bra stöd i arbetet! 

För alla vuxna som arbetar med Tobaksfri duo finns en utförlig Handledning, med tydlig information om metoden och med många tips och idéer på aktiviteter, övningar och arbetssätt. Handledningen är kostnadsfri och kan beställas i vår shop.

All personal som arbetar med metoden får tillgång till en mängd material via inloggning på hemsidan. Vi har bl a en utförlig Handledning och genomarbetade lektionsförslag om allt från Barnrättslagen till Tobaksindustrins miljöpåverkan.

I Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Kalmar, Gävleborg, Västra Götaland och Östergötland drivs arbetet av regionen och Folktandvården. I andra län kan det vara kommunens drogförebyggare, skolans personal eller andra initiativ som t ex Hälsoäventyret i Region Uppsala som driver arbetet.

Dessutom uppmuntrar vi skolorna att fortsätta arbeta med tobaksfrågan. Vi har tagit fram bra och genomarbetade lektionsunderlag med bilder, pratmanus och övningar om bl a tobaksindustrins oetiska arbetssätt, barnarbete, klimatpåverkan och miljöförstöring.

Vi får ofta uppskattning för att dessa material är ett mycket bra stöd i det tobaksförebyggande arbetet.

 

Metoden är vetenskapligt utvärderad

Vår metod är vetenskapligt utvärderad i en doktorsavhandling av Maria Nilsson från 2009 samt två vetenskapliga artiklar från 2006 respektive 2015. Nedan finns korta sammanfattningar av studierna

Dessutom pågår en stor, flerårig effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av metoden som beräknas vara klar 2022. Den genomförs av forskare på Karolinska institutet och Umeå universitet,. på beställning av Folkhälsomyndigheten.

Doktorsavhandling om att
Främja hälsa hos ungdomar: förhindra användning av tobak

Syftet var att få kunskap om faktorer som påverkar ungas användning av tobak och förebyggande mekanismer.

Resultaten visade:
 • Rökningen minskade bland både pojkar och flickor under de sju år studien omfattar. Däremot var det ingen förändring i en nationell referensgrupp under samma tid.
 • Ett mångfacetterat ingrepp, med partnerskap mellan unga och vuxna kan minska rökning hos unga.
 • En bonuseffekt var en minskning av vuxen tobak i interventionsområdet.
  En av fyra vuxna som var vuxenpartner slutade själv använda tobak.
 • Unga vill att vuxna ska ingripa
  Unga rökare beskrev att börja röka som ett sätt att få kontroll över sina känslor och deras situation under den tidiga tonåren. De förväntade sig att vuxna skulle ingripa mot sin rökning och hävdade att nära relationer med omtänksamma vuxna kan vara en anledning till att röka mindre eller försöka sluta röka.

  Ungdomar blev med tiden mer positiva till föräldrars åtgärder mot barns rökning.
  Ungdomarna stödde starkt idén om föräldraåtgärd, oavsett om de själva rökt eller inte. De föredrog att föräldrar avskräckte sina barn från att röka, inte rökte själva och att inte låta sina barn röka hemma.

Läs hela avhandlingen här

 

Vetenskaplig artikel 2015:
Utvärdering av ett tobaksförebyggande program bland tonåringar i Sverige

Studien studerade förekomsten av tobaksbruk bland tonåringar, utvärdera ett tobaksförebyggande program och studera riskfaktorer.

Drygt 2 500 bar barn i åldern 7–8 år i tre kommuner deltog först i en enkätundersökning. Gruppen följdes sedan upp vid 11–12 och 14–15 års ålder. I uppföljningen vid 11–12 års ålder valde 224 barn att delta i ett lokalt tobaksförebyggande program (Tobaksfri duo).

Vid uppföljningen vid 14–15 års ålder sågs att:

 • Av de som deltog i det förebyggande programmet var det signifikant färre som använde tobak, jämfört med både de som inte deltog i programmet och en kontrollgrupp.
 • Av alla 14–15-åringar i studien rökte 3,4 procent varje dag
  Riskfaktorerna var kvinnligt kön, att ha en rökande mor, deltagande i sport och föräldrarnas med lägre socioekonomiska status (SES).
 • Av alla 14–15-åringar i studien använde 3,3 procent snus
  Här var riskfaktorerna manligt kön, att ha en rökande mamma, ha en snusande pappa och att inte delta i det förebyggande programmet.

Läs hela artikeln här

 

Vetenskaplig artikel 2006:
Om att bedöma effekterna av ett långsiktigt ingripande för förebyggande av tobaksbruk som riktar sig till ungdomar.
 
Resultatet visade
 • En studie bland elever på högstadiet i Västerbottens län, visade en signifikant minskning med nästan 50 procent. Minskningen var tydlig i årskurs 8 och 9 hos både pojkar och flickor.

Denna artikel ingick som en del i doktorsavhandlingen som redovisas ovan.

Läs hela artikeln här