Tillsammans i en Tobaksfri duo

Metodens kärna är det tobaksfria kontraktet. Det innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo som skriver ett avtal där de båda lovar att vara tobaksfria för att stötta varandra.


Metoden innehåller tre viktiga steg:
  1. En första introduktion i klass 5 eller 6
  2. Kontraktsskrivning mellan ungdom och vuxenpartner
  3. Försäkran – en gång om år

1. En första introduktion i klass 5 eller 6

Metoden introduceras i klass 5 eller 6 genom att kassen får besök av en specialutbildad person* som berättar om tobakens skadeverkningar på hälsa och miljö, kombinerat med övningar och aktiviteter för att stärka självkänslan och den tobaksfria normen.

Föräldrar och viktiga vuxna runt eleverna kan få information via vår hemsida och informationsfolder. Vi hoppas också att skolorna informerar på föräldramöten och på skolans hemsida. Informationsfolder och kontrakt finns översatt till flera språk. Kontraktet kan fyllas i digitalt.


2. En ungdom och en vuxen skriver ett tobaksfritt kontrakt

I slutet av det första klassbesöket erbjuds eleverna att bilda en Tobaksfri duo tillsammans med en vuxenpartner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen, som ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare. Det viktiga är att det är en person känner ansvar för att stödja barnet till fortsatt tobaksfrihet. 

Om den vuxne bryter kontraktet får eleven välja en ny partner. Om eleven skulle bryta kontraktet har vi olika råd och verktyg för att följa upp detta och försöka få eleven att fortsätta vara tobaksfri. Varje skola får själva bestämma vilka regler som ska gälla.

    Bonus: Vuxna slutar ”på köpet”

Under åren har vi sett många tobaksbrukande föräldrar som tycker att Tobaksfri duo och kontraktsskrivningen är en viktig anledning och motivation till att själva sluta använda tobak.

Även om en förälder eller vårdnadshavare själv använder/fortsätter att använda tobak, vill de nästan alltid att deras barn ska vara tobaksfria! 


3. Försäkran – med flera vinstchanser 

Det tobaksfria kontraktet gäller till skolavslutningen i klass 9 och följs upp varje år via en Försäkran, där båda i duon intygar att de varit tobaksfria under året som gått. Detta sker oftast i april–maj månad.

Försäkran delas ut och samlas in av skolan för att skickas in till Tobaksfri duo centralt. Försäkran blir sedan till en lottsedel i ett stort Vårlotteri, med många fina priser.

Försäkran kan också fyllas i digitalt på hemsidan