Kontrakt – Tobaksfri Duo

Härmed lovar vi högtidligen att vi två bildar en Tobaksfri duo. Det innebär att vi inte ska röka cigaretter, snusa eller använda någon annan form av tobak, nikotin eller rökprodukter som vattenpipa eller e-cigaretter.

Som elev får jag ta del av förmåner och delta i utlottningar. Varje år får vi skriva under en försäkran om att vi följt kontraktet. Kontraktet gäller från denna dag till och med skolavslutningen i klass 9 och upprättas i två exemplar, ett till duon och ett till skolan.

Vi lovar att på bästa sätt stödja varandra att följa detta avtal.