Kontrakt – Tobaksfri Duo

Nästan klara!

Härmed lovar vi högtidligen att vi två bildar en Tobaksfri duo. Det innebär att vi inte ska röka cigaretter, vejpa (e-cigarett) snusa (vitt eller brunt snus) eller använda någon annan form av tobak, nikotin- eller rökprodukter som vattenpipa 

Som elev kan jag få ta del av förmåner och delta i utlottningar. Varje år får vi skriva under en försäkran om att vi följt kontraktet. Kontraktet gäller från denna dag till och med skolavslutningen i klass 9 och registreras i Tobaksfri Duos databas. Alla uppgifter raderas året när du går ut årskurs 9. Den delas inte och används inte till något annat än aktiviteter rörande kontraktskrivning, försäkran och eventuell utlottning. Du kan begära att strykas från registrering genom att kontakta jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se

Vi lovar att på bästa sätt stödja varandra att följa detta avtal.