Vill ni bidra till en tobaksfri uppväxt bland våra barn och ungdomar i Västernorrland?

Lokala företag och föreningar som vill uppmuntra ungdomar till en tobaksfri uppväxt är välkomna att stödja Tobaksfri duo med rabatter, priser och/eller förebilder. Det kan röra sig om lokalt stöd på en viss ort eller gälla för hela länet, ni bestämmer själva.

Som tack får stödjare synas på www.tobaksfri.se och vid Tobaksfri duo arrangemang i länet.

 

Kontakta oss. Vi kan också hänvisa till lokala kontaktpersoner.