Vi har lång erfarenhet av hur man kan förebygga tobaksbruk. Varje år deltar flera tusen ungdomar och deras vuxenpartner i Tobaksfri duo. Kontakta oss om ni är intresserade av att arbeta med metoden!

Tobaksfri duo är tobaksförebyggande program som startade i Västerbotten 1993. De första kontrakten skrevs på Skytteanska skolan i Tärnaby och på Hembergsskolan i Vilhelmina. Sedan dess har verksamheten vuxit och spridits och i dag finns Tobaksfri duo i alla kommuner i  Västerbotten – totalt i 84 kommuner i landet (feb 2018).  
Metoden är också vetenskapligt utvärderad. Här finns en avhandling av Maria Nilsson om metoden. Här och här finns två vetenskapliga artiklar som också handlar om hur metoden har fungerat. 

En första introduktion i år 5 eller 6
I Västerbotten, Norrbotten, Kalmar, Gävleborg och Östergötland drivs arbetet av landstinget – i samarbete med Folktandvården som ansvarar för de viktiga, introducerande klassbesöken som sker i klass 5 eller 6. I andra län kan det vara landstinget enbart, kommunens drogförebyggare, skolan, fritiden eller Hälsoäventyret som i Uppsala län som driver arbetet.

Då får eleverna information om tobakens skadeverkningar kombinerat med övningar och aktiviteter för att stärka självkänslan och den tobaksfria normen. I samband med besöket uppmuntrar vi skolorna att på olika sätt fortsätta arbeta med tobaksfrågor. Det kan handla om tobaksindustrins oetiska arbetssätt, barnarbete och miljöförstöring.

Till denna del av arbetet finns en Handledning som kostnadsfritt erbjuds all personal som på olika sätt arbetar med metoden. Beställ i shopen.

Föräldrar får också information, via informationsfoldern, på ett föräldramöte, via skolans hemsida eller här! 

En elev och en vuxen skriver kontrakt
Efter klassbesöket och föräldrainformationen erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – t ex ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare. Det viktiga är att det är en person som känner ansvar för att följa upp och fråga hur det går med det tobaksfria beslutet. Den vuxne duo-partnern är ett viktigt stöd och förebild.

Bonus: Vuxna slutar ”på köpet”
Även om en förälder eller vårdnadshavare inte själv är tobaksfri, så vet vi att alla vill att deras barn ska förbli tobaksfria.

Under åren har vi sett att många tobaksbrukande föräldrar som tycker att Tobaksfri duo och kontraktskrivningen är en viktig anledning och ett stöd för beslutet att själv sluta använda tobak.

Försäkran
Kontraktet gäller till skolavlutningen i årskurs 9 och följs upp varje år via en Försäkran, som ska skrivas under av både eleven och vuxenpartnern, där de intygar att de varit tobaksfria under året som gått.

Skolan hjälper till att dela ut och samla in Försäkran, som skickas in till Tobaksfri duo centralt och blir till en lottsedel i ett stort Vårlotteri, med många fina priser.
NYHET! Nu finns även Försäkran digitalt på hemsidan, vilket underlättar hanteringen både för skolan och duon.

Om den vuxne bryter kontraktet får eleven välja en ny partner. Om eleven skulle bryta kontraktet finns olika sätt att följa upp detta. Det är skolan som bestämmer vad som gäller.

Handledning – ett bra stöd
För alla lärare och andra som arbetar med Tobaksfri duo finns en utförlig Handledning, med tydlig information om metoden och med många tips och idéer på aktiviteter och tillvägagångssätt.  
Beställ gratis i shopen.